Jesteś tutaj

Działalność dydaktyczna

 

Pracownicy i doktoranci Zakładu Chemii Biomateriałów uczestniczą w realizacji następujących zajęć dydaktycznych:

 

Kierunek Farmacja (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej):

 

I rok:

Chemia ogólna i nieorganiczna (wykłady: dr hab. inż. Ewa Olędzka; ćwiczenia: dr hab. inż. Ewa Olędzka, mgr Karolina Mulas).

 

II rok:

Chemia analityczna (ćwiczenia: dr Marzena Kuras, dr Monika Zielińska-Pisklak, mgr Rafał Wyrębiak).

 

IV rok:

Polimery biomedyczne w technologii postaci leku (Indywidualny Tok Studiów "Projektowanie Leków", wykłady: Prof. dr hab. inż. Marcin Sobczak).

Polimery w technologii innowacyjnych kosmetyków (Blok Fakultatywny "Kosmetologia Farmaceutyczna z Elementami Medycyny Estetycznej", wykłady: Prof. dr hab. inż. Marcin Sobczak).

Polimery biomedyczne w technologii innowacyjnej postaci leku (Blok Fakultatywny "Farmacja Przemysłowa", wykłady: Prof. dr hab. inż. Marcin Sobczak).

Analiza leku roślinnego (Blok Fakultatywny "Farmacja Analityczna", wykłady: dr Monika Zielińska-Pisklak).

Spektroskopia molekularna w toksykologii (Blok Fakultatywny "Toksykologia Farmaceutyczna i Środowiskowa", ćwiczenia: dr Monika Zielińska-Pisklak).

Spektroskopia rezonansów magnetycznych w badaniach biologicznych (Indywidualny Tok Studiów "Projektowanie Leków", ćwiczenia: dr Monika Zielińska-Pisklak).

 

V rok:

Wybrane metody spektroskopowe w farmaceutycznej analizie instrumentalnej (Indywidualny Tok Studiów "Projektowanie Leków", ćwiczenia: dr Marzena Kuras, dr Monika Zielińska-Pisklak).

Wybrane metody spektroskopowe w farmaceutycznej analizie instrumentalnej (Blok Fakultatywny "Farmacja Analityczna", ćwiczenia: dr Marzena Kuras, dr Monika Zielińska-Pisklak).

Spektroskopia atomowa w toksykologii (Blok Fakultatywny "Toksykologia Farmaceutyczna i Środowiskowa", ćwiczenia: dr Marzena Kuras).

 

Studia doktoranckie:

Dendrymery jako nowoczesne nośniki leków przeciwnowotworowych – teraźniejszość i przyszłość (Studium Doktoranckie WF WUM, wykłady: Prof. dr hab. inż. Marcin Sobczak).

 

 

Kierunek Dietetyka (Wydział Nauki o Zdrowiu):

 

III rok:

Analiza i ocena jakości żywności (wykłady i seminaria: dr Marzena Kuras, dr Monika Zielińska-Pisklak)

 

 

Dodatkowe:

 

Opieka nad członkami koła naukowego "Spectrum" funkcjonującego przy Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Opiekun koła naukowego: Prof. dr hab. inż. Marcin Sobczak.

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków i lat studiów J