Jesteś tutaj

Pracownicy i doktoranci

 

Pracownicy Zakładu Chemii Biomateriałów

 

Prof M Sobczak

Prof. dr hab. inż. Marcin Sobczak

curriculum vitae

kierownik zakładu/profesor badawczo-dydaktyczny

e-mail: marcin.sobczak@wum.edu.pl

tel.: (22) 572 07 55

 

EwaOledzka1

dr hab. inż. Ewa Olędzka

adiunkt badawczo-dydaktyczny

e-mail: eoledzka@wum.edu.pl

tel.: (22) 572 07 55  

 

dr hab. Edyta Pindelska

adiunkt badawczo-dydaktyczny

e-mail: edyta.pindelska@wum.edu.pl

 

dr Marzena Kuras

adiunkt badawczo-dydaktyczny

e-mail: marzena.kuras@wum.edu.pl

tel.: (22) 572 07 83 

 

MZ_P 

dr Monika Zielińska-Pisklak

adiunkt badawczo-dydaktyczny

e-mail: mpisklak@wum.edu.pl

tel.: (22) 572 07 58

KM 

mgr Karolina Mulas

asystent dydaktyczny

e-mail: karolina.mulas@wum.edu.pl

tel.: (22) 572 07 48 

Tytuł rozprawy doktorskiej:  "Biodegradowalne i bioresorbowalne koniugaty fluorochinolonów”. 

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25 kwietnia 2018 r.

Promotor: dr hab. inż. Marcin Sobczak

 

 HB

mgr Hanna Bzdunek

specjalista chemik

e-mail: hanna.bzdunek@wum.edu.pl

tel.: (22) 572 07 61 

 

 

Doktoranci Zakładu Chemii Biomateriałów

  

mgr Rafał Wyrębiak

e-mail: rafal.wyrebiak@wum.edu.pl

tel.: (22) 572 07 53 

Doktorant IV-go roku

Tytuł rozprawy doktorskiej:  „Synteza, badania strukturalne, fizykochemiczne oraz biologiczne  

di- i trimerycznych wielkocząsteczkowych koniugatów leków przeciwnowotworowych”. 

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20 czerwca 2018 r.

Promotor: dr hab. inż. Marcin Sobczak

 

mgr Maria Bialik (Jurkitewicz)

e-mail: 

Doktorantka II-go roku

Tytuł rozprawy doktorskiej:  „Implantacyjne systemy dozowania leków hipotensyjnych - otrzymywanie,

badania strukturalne, biologiczne i aplikacyjne”. 

Data otwarcia przewodu doktorskiego: -

Promotor: dr hab. inż. Ewa Olędzka

 

Izabela Domańska

mgr Izabela Domańska

e-mail: 

tel.: (22) 572 07 48 

Doktorantka I-go roku

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Sterylizacja radiacyjna implantacyjnych postaci leków

przeciwnowotworowych". 

Data otwarcia przewodu doktorskiego: -

Promotor: dr hab. inż. Marcin Sobczak

 

Adam Kasiński

mgr Adam Kasiński

e-mail: akasinski@wum.edu.pl

tel.: (22) 572 07 48 

Doktorant I-go roku

Tytuł rozprawy doktorskiej:  „Hydrożelowe nośniki nanocząstek magnetycznych

i cytostatyków.". 

Data otwarcia przewodu doktorskiego: -

Promotor: dr hab. inż. Marcin Sobczak