Jesteś tutaj

Publikacje

 

 

 

Publikacje 2021

 

1. Martyna Zagórska-Dziok, Patrycja Kleczkowska, Ewa Olędzka, Ramona Figat, Marcin Sobczak*. Poly(chitosan‐ester‐ether‐urethane) Hydrogels as Highly Controlled Genistein Release Systems. International Journal of Molecular Science, 2021, 22, 3339. 

doi: 10.3390/ijms22073339

IF = 4.556 ; MNiSzW = 140

 

2. Adam Kasiński, Monika Zielińska-Pisklak, Ewa Oledzka, Grzegorz Nałęcz-Jawecki, Agata Drobniewska, Marcin Sobczak*. Hydrogels Based on Poly(Ether-Ester)s as Highly  Controlled 5-Fluorouracil Delivery Systems—Synthesis and Characterization. Materials, 2021, 14, 98. 

doi: 10.3390/ma14010098.

IF = 3.057; MNiSzW = 140 

 

3. Jolanta Jaśkowska*, Przemysław Zaręba, Anna Drabarczyk, Agnieszka Kozak, Izabela Madura, Zbigniew Majka, Edyta Pindelska*New Pharmaceutical Salts of Trazodone,  Molecules 2021 26,769. 

doi: 10.3390/molecules26030769

IF= 3.267; MNiSzW = 100

  

 Publikacje 2020

 

1. Ewa Jurczak, Anna Helena Mazurek, Łukasz Szeleszczuk, Dariusz Maciej Pisklak, Monika Zielińska-Pisklak, Pharmaceutical Hydrates Analysis—Overview of Methods and Recent Advances. Pharmaceutics, 2020, 12(10), 959.

doi: 10.3390/pharmaceutics12100959

IF = 4.421, MNiSzW = 100 

 

2. Kamil Pajor, Łukasz Pajchel, Anna Zgadzaj, Urszula Piotrowska, Joanna Kolmas. Modifications of Hydroxyapatite by Gallium and Silver Ions-Physicochemical Characterization, Cytotoxicity and Antibacterial Evaluation. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21(14), 5006.

doi: 10.3390/ijms21145006.

IF = 4.556; MNiSzW = 140

 

3. Barbara Bobrowska-Korczak*, Kamila Domanska, Dorota Skrajnowska, Robert Wrzesien,  Joanna Giebultowicz, Wojciech Bielecki, Rafał Wyrebiak, Urszula Piotrowska, Marcin Sobczak, Joanna Kałużna-Czaplińska. Nanosized zinc, epigenetic changes and its relationship with DMBA induced breast cancer in rats. Reviews in Analytical Chemistry. 2020, in press.

IF = 2.174; MNiSzW = 40 

 

 

4. Barbara Bobrowska-Korczak*, Paulina Gątarek, Dorota Skrajnowska, Wojciech Bielecki, Rafał Wyrębiak, Tomas Kovalczuk, Robert Wrzesień, Joanna Kałużna-Czaplińska. Effect of Zinc Supplementation on the Serum Metabolites Profile at the Early Stage of Breast Cancer in Rats. Nutrients, 2020, 12, 3457. 

doi:10.3390/nu12113457

IF = 4.546; MNiSzW = 140

 

5. Izabela M. Domańska, Ewa Oledzka, Marcin Sobczak*. Sterilization process of polyester based anticancer-drug delivery systems. International Journal of Pharmaceutics, 2020, 587, 119663.

doi: 10.1016/j.ijpharm.2020.119663

IF = 4.845; MNiSzW = 100 

 

6. Agnieszka Lis-Cieplak, Filip Charuk, Marcin Sobczak, Anna Zgadzaj, Agata Drobniewska,Łukasz Szeleszczuk, Ewa Oledzka*, Development and evaluation of matrices composed of β-cyclodextrin and biodegradable polyesters in the controlled delivery of pindolol. Pharmaceutics, 2020, 12, 500.

doi:10.3390/pharmaceutics12060500

IF = 4.421, MNiSzW = 100

 

7. Martyna Zagórska-Dziok, Marcin Sobczak*, Hydrogel-Based Active Substance Release Systems for Cosmetology and Dermatology Application: A Review. Pharmaceutics, 2020, 12 (396), 1-49.

doi:10.3390/pharmaceutics12050396

IF = 4.421, MNiSzW = 100

 

8. Adam Kasiński, Monika Zielińska-Pisklak, Ewa Oledzka, Marcin Sobczak*. Smart hydrogels -  synthetic stimuli responsive antitumor drug release systems. International Journal of Nanomedicine, 2020, 15, 4541-4572.

doi: 10.2147/IJN.S248987

IF =  5.115, MNiSzW = 140  

 

9. Marzena Kuras*, Monika Zielińska-Pisklak, Joanna Duszyńska, Joanna Jabłońska. Determination of the elemental composition and antioxidant properties of dates (Phoenix dactyliferia) originated from different regions. Journal of Food Science and Technology, 2020, 57(8), 2828–2839.

doi: 10.1007/s13197-020-04314-8

IF = 1.946; MNiSzW = 70 

 

10. Marcin Sobczak*, Urszula Luchowska, Urszula PiotrowskaEwa Oledzka, Zofia Tyka, Joanna Kolmas, Anna Zgadzaj, Grzegorz Nałęcz-Jawecki. Polymeric bisphosphonate derivative of ciprofloxacin – synthesis, structural analysis and antibacterial activity of the prospective conjugate. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, 2020, 69 (11), 691-702.

doi: 10.1080/00914037.2019.1600517 

IF = 2.370, MNiSzW = 70 

 

 

11. Paula Majewska, Ewa Olędzka, Marcin Sobczak*. Overview of the latest developments in the field of drug-eluting stents technology. Biomaterials Science, 2020, 8(2), 544-551.

doi: 10.1039/C9BM00468H 

IF = 6.183, MNiSzW = 140

 

12. Marta Dudek*, Piotr Paluch, Edyta Pindelska*. Crystal structures of two furazidin polymorphs revealed by a joint effort of crystal structure prediction and NMR crystallography. Acta Cryst. 2020, B76, 322-335.

doi: 10.1107/S205252062000373X

IF= 2.048; MNiSzW = 140

 

13. Iwona Lewandowska, Monika Zielińska-Pisklak*, Łukasz Szeleszczuk, Dariusz Maciej Pisklak, Marcin Sobczak, Cyklodekstryny – zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego, 2020, 3, 19-26.

MNiSzW = 20

 

14. Iwona Lewandowska, Monika Zielińska-Pisklak*, Łukasz Szeleszczuk, Dariusz Maciej Pisklak, Marcin Sobczak, Nadciśnienie płucne – patofizjologia i leki wykorzystywane w terapii, Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego, 2020, 2, 10-18.

MNiSzW = 20

Patenty i zgłoszenia patentowe 2020

 

1.  PATENT nr 423041 na wynalazek pt. "Nowa forma krystaliczna bezwodnego 17-ß-estradiolu, sposób jej otrzymywania oraz kompozycja farmaceutyczna zawierająca nową formę krystaliczną bezwodnego 17-ß-estradiolu i jej zastosowanie". Twórcy: Łukasz Szeleszczuk, Ewa Jurczak, Dariusz Maciej Pisklak, Monika Zielińska-Pisklak. Uprawniony z patentu: Warszawski Uniwersytet Medyczny. Data udzielenia patentu: 3.11.2020, data zgłoszenia patentowego 3.10.2017.

2. ZGŁOSZENIE PATENTOWE nr P.434376 z dnia 18-06-2020 na wynalazek pt. „Sposób otrzymywania N-podstawionych arylopiperazyn”. Twórcy: Jolanta Jaśkowska, Edyta Pindelska, Przemysław Jodłowski, Anna Karolina Drabczyk, Damian Kułaga, Przemysław Zaręba. 

 

Publikacje 2019

 

Publikacje z listy A MNiSzW

 

1. Rafał Wyrębiak, Ewa Olędzka, Ramona Figat, Marcin Sobczak*. Application of Diethylzinc/propyl Gallate Catalytic System for Ring-Opening Copolymerization of rac-Lactide and ε-Caprolactone. Molecules, 2019, 24, 4168.

doi:10.3390/molecules24224168

IF = 3.267, MNiSzW = 100

2. Karolina Mulas, Zdzisława Stefanowicz, Ewa OledzkaMarcin Sobczak*. Current state of the polymeric delivery systems of fluoroquinolones – A review. Journal of Controlled Release 294, 2019,195-215.     

doi: 10.1016/j.jconrel.2018.12.021

IF = 7.727, MNiSzW = 140

3. Rafał Wyrębiak, Ewa Olędzka, Marcin Sobczak*. Dendrymery domino jako innowacyjne nośniki substancji leczniczych. Polimery, 2019, 3,164.

doi: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.3.1

IF = 1.121, MNiSzW = 40

4. Maria Bialik, Marzena Kuras, Marcin Sobczak, Ewa Olędzka*. Biodegradable synthetic polyesters in the technology of controlled dosage forms of antihypertensive drugs – the overview. Expert Opinion on Drug Delivery. 2019, 16(9), 953-967.

doi: 10.1080/17425247.2019.1651716

IF = 5.400, MNiSzW = 140

5. Łukasz Szeleszczuk*, Dariusz Maciej Pisklak, Monika Zielińska-PisklakHow does the NMR thermometer work? Application of combined quantum molecular dynamics and GIPAW calculations into the study of lead nitrate. Journal of Computational Chemistry. 2019, 40, 811-819.

doi: 10.1002/jcc.25766

IF = 3.194, MNiSzW = 100

6. Łukasz Szeleszczuk*, Dariusz Maciej Pisklak, Tomasz Gubica, Klaudia Matjakowska, Sławomir Kaźmierski, Monika Zielińska-Pisklak. Application of combined solid state NMR and DFT calculations for the study of piracetam polymorphism. Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 2019, 97, 17-24.

doi: 10.1016/j.ssnmr.2018.11.002

IF = 1.846, MNiSzW = 100

7. Łukasz Szeleszczuk, Monika Zielińska-Pisklak*, Dariusz Maciej Pisklak. Structural studies of calcium channel blockers used in the treatment of hypertension - 1H and 13C NMR characteristics of nifedipine analogues. Magnetic Resonance in Chemistry. 2019, 57, 149-160.

doi: 10.1002/mrc.4797

IF = 1.731, MNiSzW = 40

8. Łukasz Szeleszczuk*, Dariusz Maciej Pisklak, Monika Zielińska-Pisklak, Ewa Jurczak. A new polymorph of 17-β-estradiol and the application of different analytical techniques (ssNMR, PXRD, DSC, and FTIR) for its study. Journal of Molecular Structure. 2019, 1183, 274-280.

doi: 10.1016/j.molstruc.2019.01.102

IF = 2.462, MNiSzW = 70

Publikacje z listy B MNiSzW

1. Patrycja Jesionkowska, Łukasz Rezler, Monika Zielińska-PisklakŁukasz Szeleszczuk, Dariusz Pisklak, Marcin Sobczak, Właściwości farmakologiczne kwasu walproinowego i jego zastosowanie w leczeniu padaczki, Gabinet Prywatny, 2019, 26(1), 38-44.

Publikacje 2018

 

Publikacje z listy A MNiSzW

 

1. Katarzyna Szurkowska, Anna Zgadzaj, Marzena KurasJoanna Kolmas*. Novel hybrid material based on Mg2+ and SiO44- co-substituted nano-hydroxyapatite, alginate and chondroitin sulphate for potential use in biomaterials engineering, Ceramics International, 2018, 44 (15), 18551-18559.

doi: 10.1016/j.ceramint.2018.07.077 

IF= 3.057 MNiSzW = 40

 

2. Krzysztof P. Kubica*, Przemysław P. Taciak, Agnieszka Czajkowska, Alicja Sztokfisz-Ignasiak, Rafał Wyrębiak, Izabela Młynarczuk-Biały, Jacek Malejczyk, Aleksander P. Mazurek. Synthesis and anticancer activity evaluation of novel derivatives of 7-amino-4-methylquinolin-2(1H)-one. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research. 2018, 75 (4) 903-910.

doi: 10.32383/appdr/79279

IF = 0.531, MNiSzW = 15

 

3. Krzysztof P. Kubica*, Przemysław P. Taciak, Agnieszka Czajkowska, Alicja Sztokfisz-Ignasiak, Rafał Wyrębiak, Piotr Podsadni, Izabela Młynarczuk-Biały, Jacek Malejczyk, Aleksander P. Mazurek. Synthesis and anticancer activity evaluation of some new derivatives of 2-(4-benzyol-1-piperazinyl)-quinoline and 2-(4-cinnamoyl-1-piperazinyl)-quinoline. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research. 2018, 75 (4) 891-901.

doi: 10.32383/appdr/80098

IF = 0.531, MNiSzW = 15

 

4. Tomasz Wasilewski, Dominik Czerwonka*, Urszula Piotrowska, Artur Seweryn, Zofia Nizioł-Łukaszewska, Marcin Sobczak. Use of hop cone extract obtained under supercritical CO2 conditions for producing antibacterial all-purpose cleaners. Green Chemistry Letters and Reviews. 2018, 11(4), 419–428.

doi: 10.1080/17518253.2018.1526975

IF = 3.364, MNiSzW = 25

 

5. Urszula Piotrowska*, Ewa Olędzka, Wojciech Kamysz, Sławomir Białek, Marcin SobczakThe Effect of Polymer Microstructure on Encapsulation Efficiency and release Kinetics of Ctropin 1.1. from the Poly(ε-caprolactone) Microparticles. Nanomaterials, 2018, 8, 482.

doi:10.3390/nano8070482 

IF = 3.504, MNiSzW = 35

 

6. Andrzej Plichta*, Sebastian Kowalczyk, Ewa Olędzka, Marcin Sobczak, Marcin Strawski. Effect of structural factors on release profiles of camptothecin from block copolymer conjugates with high load of drug. International Journal of Pharmaceutics, 2018, 538(1-2), 231-242.

doi:10.1016/j.ijpharm.2018.01.022

IF = 3.862, MNiSzW = 40

 

7. Urszula Piotrowska*, Ewa Olędzka, Anna Zgadzaj, Marta Bauer, Marcin Sobczak. A novel delivery system for the controlled release of antimicrobial peptides: Citropin 1.1 and Temporin A. Polymers, 2018, 10(5), 489.

doi: 10.3390/polym10050489

IF = 2.935, MNiSzW = 35

 

8. Łukasz Szeleszczuk*, Dariusz Maciej Pisklak, Monika Zielińska-PisklakCan we predict the structure and stability of molecular crystals under increased pressure? First-principles study of glycine phase transitions. Journal of Computational Chemistry, 2018, 39(19), 1300-1306.

doi: 10.1002/jcc.25198

IF = 3.221, MNiSzW = 35

 

9. Łukasz Szeleszczuk*, Dariusz Maciej Pisklak, Monika Zielińska-Pisklak, Does the choice of the crystal structure influence the results of the periodic DFT calculations? A case of glycine alpha polymorph GIPAW NMR parameters computations. Journal of Computational Chemistry, 2018, 39(14), 853-861.

doi: 10.1002/jcc.25161

IF = 3.221, MNiSzW = 35

 

10. Łukasz Szeleszczuk, Ewa Jurczak, Monika Zielińska - Pisklak*, Jakub Harwacki, Dariusz Maciej Pisklak. Comparison of the analytical methods (solid state NMR, FT-IR, PXRD) in the analysis of the solid drug forms with low concentration of an active ingredient - 17-β-estradiol case. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2018, 149, 160-165.

doi: 10.1016/j.jpba.2017.11.015

IF = 2.831, MNiSzW = 35

 

11. Łukasz Szeleszczuk*, Dariusz Maciej Pisklak, Monika Zielińska-Pisklak. Comment on "Trimorphs of a pharmaceutical cocrystal involving two active pharmaceutical ingredients: potential relevance to combination" by S. Aitipamula et al. CrystEngComm. 2009, 11, 1823. CrystEngComm, 2018, 20, 370-372.

doi:10.1039/C7CE01448A

IF=3.304, MNiSzW = 35 

 

 

Publikacje z listy B MNiSzW

 

1. Anna Lewandowska, Marzena Kuras. The impact of flavoured mineral water drinks and sugar substitutes available on the Polish market on exogenic erosion of tooth enamel: preliminary results from an in vitro study. International Journal of Environment and Health, 2018, 9(3), 213-223.

MNiSzW = 9

 

2. Mariusz Bochnia*, Agnieszka Ernestowicz, Łukasz Szeleszczuk, Dariusz Maciej Pisklak, Monika Zielińska-Pisklak. Rola inhibitorów kinazy syntazy glikogenu 3 (GSK3) w farmakoterapii chorób ośrodkowego układu nerwowego, Lek w Polsce, 2018, 2(321), 50-55.

MNiSzW = 4 

 

3. Ewa Nawrocka*, Adam Kasiński, Monika Zielińska-Pisklak, Ewa Olędzka, Marcin Sobczak. Kamptotecyna i jej pochodne Właściwości farmakologiczne, biodostępność oraz potencjał zastosowania w farmakoterapii. Lek w Polsce, 2018, 5(324), 5-11.

MNiSzW = 4 

 

4. Adam Kasiński*, Ewa Nawrocka, Monika Zielińska-Pisklak, Ewa Olędzka, Marcin Sobczak. 5-Fluorouracyl właściwości farmakologiczne oraz zastosowanie w terapii chorób nowotworowych i nienowotworowych. Lek w Polsce, 2018, 6/7(325/326), 36-42.

MNiSzW = 4 

 

5. Paulina Brola, Maria Sroka, Aleksandra Woś, Łukasz Szeleszczuk*Monika Zielińska-Pisklak. Wykorzystanie karbamazepiny w farmakoterapii epilepsji. Gabinet Prywatny, 2018, 25, 9-14.

MNiSzW = 5

 

6. Filip Charuk*, Kinga Byk, Ewa Olędzka, Monika Zielińska-Pisklak, Marcin Sobczak. Arginina właściwości farmakologiczne, metabolizm oraz zastosowanie w medycynie. Lek w Polsce, Lek w Polsce, 2018, 10 (329), 6-11.

MNiSzW = 4

 

7. Patrycja Jesionkowska, Monika Zielińska-Pisklak*, Łukasz Szeleszczuk, Dariusz Pisklak, Marcin Sobczak. Serotonina – właściwości farmakologiczne, metabolizm, leki działające na układ serotoninergiczny i ich interakcje (zespół serotoninowy). Lek w Polsce, 2018, 10 (329), 40-46.

MNiSzW = 4

 

Publikacje 2017

 Publikacje z listy A MNiSzW

 

 

1. Tomasz Baj*, Wirginia Kukuła-Koch , Łukasz Świątek, Monika Zielińska-Pisklak, Aldona Adamska-Szewczyk, Dawid Szymczyk, Barbara Rajtar, Małgorzata Polz-Dacewicz, Krystyna Skalicka-Woźniak, Phenolic profile, antioxidant activity and cytotoxic effect of extract from leaves of  Erythrochiton brasiliensis Nees & Mart. from different regions of Europe. Open Chemistry, 2017, 15(1), 380-388.

doi:10.1515/chem-2017-0042

IF = 1.027, MNiSzW = 14

 

2. Katarzyna Paradowska,* Agnieszka Zielińska, Marzena Kuras,  Iwona Wawer. The composition of bee pollen color fractions evaluated by solid-state 1H and 13C NMR: their macroelement content and antioxidant properties. Journal of Apicultural Research, 2017, 56(5), 523-532.

doi: 10.1080/00218839.2017.1344029

IF = 1.364, MNiSzW = 35

 

3. Andrzej Plichta*, Sebastian Kowalczyk, Krzysztof Kamiński, Monika Wasyłeczko, Stanisław Więckowski, Ewa Oledzka, Grzegorz Nałęcz-Jawecki, Anna Zgadzaj, Marcin Sobczak. ATRP of methacrylic derivative of Camptothecin initiated with PLA towards three-arm star block copolymer conjugates with favorable drug release. Macromolecules, 2017, 50(17), 6439-6450.

IF = 5.835, MNiSzW = 40

 

4. Anna Sawicka, Ewa Oledzka*, Marcin Sobczak, Wacław Kołodziejski. Synteza biodegradowalnych poliestrów z zastosowaniem katalizatorów i inicjatorów naturalnych. Polimery, 2017, 62(9), 703-711.

doi: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.703

IF = 0.778, MNiSzW = 15

 

5. Joanna Kolmas*, Kamil Pajor, Lukasz Pajchel, Agata Przekora, Grażyna Ginalska, Ewa Olędzka, Marcin Sobczak. Fabrication and physicochemical characterization of porous composite microgranules with selenium oxyanions and risedronate sodium for potential applications in bone tumors and metastasis. International Journal of Nanomedicine, 2017, 12, 5633-5642.

IF= 4.300, MNiSzW = 35

 

6. Ewa Olędzka*, Dagmara Pachowska, Katarzyna Orłowska, Joanna Kolmas, Agata Drobniewska, Ramona Figat, Marcin Sobczak. Pamidronate-conjugated biodegradable branched copolyester carriers: Synthesis and characterization. Molecules, 2017, 22(7), 1063-1076.

doi: 10.3390/molecules22071063

IF= 2.861, MNiSW = 30

 

7. Łukasz Szeleszczuk*, Dariusz Pisklak, Monika Zielińska-Pisklak, Iwona Wawer. Spectroscopic and structural studies of the diosmin monohydrate and anhydrous diosmin. International Journal of Pharmaceutics, 2017, 529(1-2), 193-199.

doi: 10.1016/j.ijpharm.2017.06.078

IF= 3.649, MNiSW = 40

 

8. Urszula Piotrowska*, Ewa Olędzka, Marcin Sobczak. Characterization of aliphatic polyesters synthesized via enzymatic ring-opening polymerization in ionic liquids. Molecules, 2017, 22, 923-933.

doi:10.3390/molecules22060923

IF= 2.861, MNiSW = 30

 

9. Urszula Piotrowska*, Ewa Olędzka,  Marcin Sobczak. Current state of a dual behavior of antimicrobial peptides - therapeutic agents and promising delivery vectors. Chemical Biology & Drug Design, 2017, 90(6), 1079-1093.

doi: 10.1111/cbdd.13031

IF = 2.396, MNiSW = 25

 

10. Marzena J. Kuras*, Karolina Perz, Wacław L. Kołodziejski. Synthesis, characterization and application of a novel zinc(II) ion-imprinted polymer. Polymer Bulletin, 2017, 74, 5029-5048.

doi: 10.1007/s00289-017-1987-1

IF = 1.43, MNiSzW = 25

 

11. Karolina Żółtowska, Ewa Oledzka, Marzena Kuras, Agata Skrzypczak, Grzegorz Nałęcz-Jawecki, Marcin Sobczak*. Cyto- and genotoxicity evaluation of the biomedical polyesters obtained in the presence of new zinc catalytic systems. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, 2017, 66(15), 768-772.

doi: 10.1080/00914037.2016.1264948     

IF = 1.515, MNiSzW = 20

 

12. Joanna Kolmas*, Urszula Piotrowska, Marzena Kuras, Eliza Kurek. Effect of carbonate substitution on physicochemical and biological properties of silver containing hydroxyapatites. Materials Science and Engineering C, Materials for Biological Applications, 2017, 74,124-130. 

doi: 10.1016/j.msec.2017.01.003

IF = 4.164, MNiSzW = 35      

                                                        

13. Karolina Żółtowska, Urszula Piotrowska, Ewa Oledzka, Marzena Kuras, Anna Zgadzaj, Marcin Sobczak*. Biodegradable poly(ester-urethane) carriers exhibiting controlled release of epirubicin. Pharmaceutical Research, 2017, 34(4), 780-792.

doi:10.1007/s11095-017-2105-7

IF = 3.002, MNiSzW = 35

 

14. Karolina Żółtowska, Urszula Piotrowska, Ewa Oledzka, Urszula Luchowska, Marcin Sobczak*, Anita Bocho-Janiszewska. Development of biodegradable polyesters with various microstructures for highly controlled release of epirubicin and cyclophosphamide. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2017, 96, 440-448.

doi: 10.1016/j.ejps.2016.10.014

IF = 3.756, MNiSzW = 35

 

Publikacje z listy B MNiSzW

 

1. Klaudia Matjakowska*, Łukasz Szeleszczuk, Monika Zielińska-Pisklak. Właściwości farmakologiczne leków oraz preparatów pochodzenia roślinnegoo działaniu nootropowym zastosowanie w farmakoterapii. Lek w Polsce, 2017, 6(313-314), 28-38.

MNiSzW = 4

 

2. Grzegorz Kucharyk, Klaudia Matjakowska* , Łukasz Szeleszczuk, Monika Zielińska-Pisklak. Właściwości farmakologiczne i rola biologiczna koenzymu Q10. Lek w Polsce, 2017,5(312),14-18.

MNiSzW = 4

 

3. Marzena J. Kuras*, Monika Zielińska-Pisklak, Agata Grabowska, Anna Babraj, Łukasz Szeleszczuk, Dariusz M. Pisklak. Potas w organizmie człowieka rola, skutki nadmiaru i niedoboru, suplementacja. Lek w Polsce, 2017, 5(312), 20-24.

MNiSzW = 4

 

4. Jakub Harwacki*, Monika Zielińska-Pisklak, Dariusz M. Pisklak, Łukasz Szeleszczuk. Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej (ODT)

jako alternatywa dla tradycyjnych stałych postaci leku podawanych per os. Lek w Polsce, 2017, 4(311), 24-29.

MNiSzW = 4

 

5. Ewa Jurczak*, Łukasz Szeleszczuk, Dariusz M. Pisklak, Monika Zielińska-Pisklak. Znaczenie zjawiska solwatacji w farmacji. Lek w Polsce, 2017, 5(312), 56-65.

MNiSzW = 4

 

6. Monika Zielińska-Pisklak*, Marzena Kuras, Agata Grabowska, Anna Babraj, Łukasz Szeleszczuk, Dariusz M. Pisklak. Rola biologiczna żelaza i witaminy B12 objawy niedoboru, nadmiaru i suplementacja. Lek w Polsce, 2017, 4(311), 30-35.

MNiSzW = 4

 

7. Ewa Jurczak*, Łukasz Szeleszczuk, Dariusz M. Pisklak, Monika Zielińska-Pisklak. Biodostępność leków doustnych czynnik warunkujący skuteczność terapii. Lek w Polsce, 2017, 3(310), 54-59.

MNiSzW = 4

 

8. Grzegorz Kucharyk*, Łukasz Szeleszczuk, Monika Zielińska-Pisklak. Hesperydyna właściwości farmakologiczne oraz jej zastosowanie w farmakoterapii. Lek w Polsce, 2017, 3(310), 6-14.

MNiSzW = 4

 

9. Dariusz M. Pisklak*, Łukasz Szeleszczuk, Monika Zielińska-Pisklak. Zastosowanie spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) w fazie stałej w farmacji. Farmacja Polska, 2017, 73(2), 129-135.

MNiSzW = 8

 

Patenty i zgłoszenia patentowe 2017

 

1. PATENT nr 226742 na wynalazek pt. "Wielkocząsteczkowe proleki 5-fluorouracylu oraz sposób otrzymywania wielkocząsteczkowych proleków 5-fluorouracylu". Twórcy: Marcin Sobczak, Wacław L. Kołodziejski, Piotr Goś, Magdalena Hajdaniak. Uprawniony z patentu: Warszawski Uniwersytet Medyczny. Data udzielenia patentu: 29-09-2017, data zgłoszenia patentowego 28.02.2011. 

 

2. PATENT nr 226520 na wynalazek pt. "Sposób otrzymywania nowych poliuretanowych proleków chinolonów". Twórcy: Marcin Sobczak, Wacław L. Kołodziejski, Piotr Goś. Uprawniony z patentu: Warszawski Uniwersytet Medyczny. Data udzielenia patentu: 31-08-2017, data zgłoszenia patentowego 01-09-2010.

 

3. PATENT nr 224866 na wynalazek pt. "Biodegradowalny poliuretanowy implant zawierający paklitaksel oraz sposób otrzymywania biodegradowalnego poliuretanowego implantu zawierającego paklitaksel". Twórcy: Marcin Sobczak, Tomasz Ciach, Marta Andrzejczyk, Ewa Olędzka, Joanna Kolmas, Wacław L. Kołodziejski. Uprawniony z patentu: Warszawski Uniwersytet Medyczny. Data udzielenia patentu: 28-02-2017, data zgłoszenia patentowego 17-03-2014.

 

4. ZGŁOSZENIE PATENTOWE nr P.423041 z dnia 3-10-2017 na wynalazek pt."Nowa forma krystaliczna bezwodnego 17-β-estradiolu, sposób jej otrzymywania oraz kompozycja farmaceutyczna zawierająca nową formę krystaliczną bezwodnego 17-β-estradiolu i jej zastosowanie".Twórcy: Łukasz Szeleszczuk, Dariusz Maciej Pisklak, Ewa Jurczak, Monika Zielińska-Pisklak

 

 

 

Publikacje 2016

Publikacje z listy B MNiSzW

 

1. Grzegorz Kucharyk*, Łukasz Szeleszczuk, Monika Zielińska-Pisklak. Właściwości farmakologiczne flawonoidów diosminy i diosmetyny oraz ich zastosowanie w farmakoterapii żylaków kończyn dolnych. Lek w Polsce, 2016, 12(307), 36-43.

MNiSzW = 4

 

2. Ewa Jurczak*, Łukasz Szeleszczuk, Monika Zielińska-Pisklak. Estradiol struktura, właściwości chemiczne, znaczenie fizjologiczne i rola w farmakoterapii. Gabinet Prywatny, 2016, 23(249), 42-50.

MNiSzW = 5