Jesteś tutaj

Realizowane projekty naukowe

 

Pracownicy i doktoranci Zakładu Chemii Biomateriałów uczestniczą w realizacji następujących projektów badawczych:

 

1. Projekt badawczy NCN nr UMO-2013/09/B/ST5/03480.

"Opracowanie implantacyjnych systemów dozowania leku o działaniu antynowotworowym immobilizowanego na matrycy polimerowej". Rozpoczęty w 2013 roku, w trakcie realizacji.

Konsorcjum - Politechnika Warszawska (lider) i Warszawski Uniwersytet Medyczny, 

Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Plichta, koordynator projektu z ramienia WUM: dr hab. inż. Marcin Sobczak, wykonawcy: dr hab. inż. Ewa Olędzkamgr inż. Urszula Piotrowska.

 

2. Projekt badawczy NCN (SONATA 2) nr UMO-2011/03/D/ST5/05793.

"Otrzymywanie oraz badanie właściwości kompozytu polimerowo-apatytowego zawierającego selen oraz bisfosfoniany". Rozpoczęty w 2012 roku, w trakcie realizacji.

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Kolmas, wykonawcy: dr hab. inż.  Ewa Olędzka, dr hab. inż. Marcin Sobczak.

 

3. Projekt badawczy NCN (Preludium) nr UMO-2013/11/N/NZ7/02342.

"Synteza, badania fizykochemiczne i biologiczne wielkocząsteczkowych nośników peptydów antydrobnoustrojowych". Rozpoczęty w 2014 roku, w trakcie realizacji.

Kierownik projektu: mgr inż. Urszula Piotrowska, opiekun projektu: dr hab. inż. Marcin Sobczak.

 

4. Projekt Młodego Badacza WUM nr FW23/PM1/16.

"Zastosowanie enzymów psychrofilnych w syntezie polimerów biomedycz-nych"Rozpoczety w 2016 roku, w trakcie realizacji. 

Kierownik projektu: mgr inż. Urszula Piotrowska, opiekun projektu: dr hab. inż. Marcin Sobczak.

 

5. Projekt Młodego Badacza WUM nr FW28/PM1/17.

"Poszukiwanie nowych form polimorficznych 17β-estradiolu w celu poprawy jego biodostępności"Rozpoczety w 2017 roku, w trakcie realizacji. 

Kierownik projektu: dr n. farm. Łukasz Szeleszczuk, wykonawcy projektu: dr hab. n. farm Dariusz Maciej

Pisklak, dr n. farm. Monika Zielińska-Pisklak.

 

6. Minigrant studencki WUM nr FW23/NM2/17.

"Analiza przejść fazowych piracetamu pod wpływem zwiększonego ciśnienia z wykorzystaniem spektroskopii NMR w ciele stałym i obliczeń DFT". Rozpoczety w 2017 roku, w trakcie realizacji.

Kierownik projektu: Klaudia Matjakowska, opiekun projektu: dr n. farm. Monika Zielińska-Pisklak.