Jesteś tutaj

Studenci

 

Dyplomanci 2016/2017

 

AK

Adam Kasiński

Tytuł pracy magisterskiej: "Badania hydrożelowych nośników 5-fluorouracylu"

Opiekun: dr hab. inż. Marcin Sobczak

 

EwaN

Ewa Nawrocka

Tytuł pracy magisterskiej: "Synteza i badania strukturalne homopolimerowych nośników 

kamptotecyny".

Opiekun: dr hab. inż. Marcin Sobczak

 

 

Agata Grabowska

Tytuł pracy magisterskiej: "Zawartość ołowiu, kadmu, miedzi i manganu we włosach dzieci z

zespołem Phelan-McDermid wyznaczona metodami atomowej spektrometrii absoprcyjnej".

Opiekun: dr Marzena Kuras

 

 

Anna Babraj

Tytuł pracy magisterskiej: "Analiza włosów dzieci z rzadkim zespołem genetycznym  

Phelan-McDermid metodą optycznej emisyjnej spektrometrii ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie

sprzężonej".

Opiekun: dr Marzena Kuras

 

 

Karolina Filipowicz

Tytuł pracy licencjackiej: "Zawartość biopierwiastków w wybranych kiełkach roślin"

Opiekun: dr Marzena Kuras

 

 

Studenci pracujący w Kole Naukowym Spectrum 2016/2017

 

 

Filip Charuk

Tematy prac: "Sfunkcjonalizowana β-cyklodeksytyna jako nośnik pindololu"

oraz 

"Synteza i analiza fizykochemiczna nowych biodegradowalnych nośników polimerowych 

zawierających w strukturze argininę"

Opiekun: dr hab. inż. Ewa Olędzka

 

Rafał Węgliński

Temat pracy: "Sfunkcjonalizowana β-cyklodeksytyna jako nośnik pindololu"

Opiekun: dr hab. inż. Ewa Olędzka