Jesteś tutaj

Tematyka badawcza

 

Działalność naukowa Zakładu Chemii Biomateriałów jest związana z badaniami szeroko rozumianych biomateriałów wykorzystywanych w farmacji i medycynie.

 

1. Innowacyjne nośniki substancji leczniczych (głównie leków przeciwnowotworowych, przeciwbakteryjnych, hipotensyjnych i przeciwzapalnych).

a) proleki/koniugaty substancji czynnych z polimerami biodegradowalnymi i bioresorbowalnymi;

b) polimerowe nano- i mikro- systemy dostarczania i kontrolowanego uwalniania substancji leczniczych;

c) polimerowe i kompozytowe systemy terapeutyczne (głównie implantacyjne i transdermalne);

2. Matryce polimerowe dla inżynierii tkankowej.

3. Polimerowe materiały implantacyjne biostabilne.

4. Badania strukturalne biomateriałów.

5. Badania fizykochemiczne biomateriałów.

6Nowe metody syntezy oraz funkcjonalizacji związków metaloorganicznych.

7. Innowacyjne kosmetyki i materiały dla dermatologii estetycznej.

8. Badania kinetyki uwalniania substancji leczniczych z biomateriałów.

    Ocena kinetyki i mechanizmów uwalniania z wykorzystaniem modeli matematycznych.

9.  Zastosowanie metod modelowania molekularnego w farmacji.

10. Izolacja i identyfikcja substancji bioaktywnych z materiału roślinnego.

11. Zastosowanie techniki spektroskopowych (NMR, EPR, IR) w farmacji.