Jesteś tutaj

Współpracownicy

dr inż. Urszula Piotrowska

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wielkocząsteczkowe nośniki peptydów – synteza, badania strukturalne, 

fizykochemiczne i biologiczne”.  

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27 stycznia 2016 r.

Data obrony pracy doktorskiej: 14 listopada 2018 r.

Promotor: dr hab. inż. Marcin Sobczak, Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Ewa Olędzka