Jesteś tutaj

Dr hab. inż. Ewa Olędzka

 

Dr hab. inż. Ewa Olędzka


BADANIA I DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE:

Październik 2005 - obecnie  

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Chemii Biomateriałów, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej - adiunkt

 

Wrzesień 2007 - Marzec 2009          

University of Alberta, Alberta Lipid Utilization Program, Department of Agricultural Food and Nutritional Science, Edmonton, Kanada - staż podoktorski

 

Październik 2004 - Wrzesień 2005   

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie (dawniej Instytut Przemysłu Gumowego „STOMIL”) - adiunkt

 

WYKSZTAŁCENIE:

Czerwiec 2016

Doktor habilitowany nauk farmaceutycznych w zakresie chemii farmaceutycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 

Październik 2004       

Doktor nauk chemicznych w zakresie chemii, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Promotor pracy: prof. dr hab. inż. Stanisław Pasynkiewicz

 

Wrzesień 2000           

Magister inżynier technologii chemicznej, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Promotor pracy: prof. dr hab. inż. Stanisław Pasynkiewicz

 

Czerwiec 2012          

Studia podyplomowe „Biomateriały - materiały dla medycyny”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów

 

ZESTAWIENIE OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

 

Łączna liczba publikacji – 43

Rozdziały w książkach – 1

Patenty  2

Wystąpień konferencyjnych na spotkaniach krajowych i międzynarodowych – 35

Sumaryczny IF (zgodnie z rokiem wydania) dla wszystkich prac  73,51

Sumaryczna punktacja dla wszystkich prac MNiSzW – 973 pkt.

Łączna liczba cytowań (bez autocytowań) – 157

Indeks Hirscha: (bez autocytowań)  9

Kierowanie, udział i opieka naukowa nad 9 grantami naukowymi

Nagroda Ministra Zdrowia RP za cykl publikacji dotyczących syntezy, badań strukturalnych i zastosowań biomedycznych biomateriałów polimerowych i apatytowych oraz leków pochodzących z roślin zawierających krzem – 2012 r.

Nagrody zespołowe J. M. Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe - 2015, 2014, 2013, 2010 r.

Opieka naukowa nad 12 pracami magisterskimi; jedna z prac zajęła I miejsce w grupie tematycznej Analiza Kliniczna oraz została wyróżniona w finale LI Wydziałowego Konkursu Prac magisterskich, a kolejna zajęła również I miejsce w grupie tematycznej Synteza Leków i została zakwalifikowana do finału LII Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich).

Czynna opieka nad studentami koła naukowego „SPECTRUM”

 

LISTA WYBRANYCH 10 PUBLIKACJI Z OSTATNICH 5 LAT

 

K. Żółtowska, U. Piotrowska, E. Oledzka, U. Luchowska, M. Sobczak, A. Bocho-Janiszewska: “Development of biodegradable polyesters with various microstructures for highly controlled release of epirubicin and cyclophosphamide”, European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2017, 96, 440-448

 

K. Żółtowska, U. Piotrowska, E. Oledzka, M. Kuras, A. Zgadzaj, M. Sobczak: „Biodegradable Poly(ester-urethane) Carriers Exhibiting Controlled Release of Epirubicin”, Pharmaceutical Research, 2017, 34(4), 780-792

E. Oledzka, D. Pachowska, M. Sobczak, A. Lis-Cieplak, G. Nalecz-Jawecki, A. Zgadzaj, W. Kołodziejski: „Conjugation of β-adrenergic antagonist alprenolol to implantable polymer-aescin matrices for local delivery”, Polymers 2015, 7(9), 1820-1836

 

E. Oledzka, A. Sawicka, M. Sobczak, G. Nalecz-Jawecki, A. Skrzypczak, W. Kołodziejski: “Prazosin-conjugated matrices based on biodegradable polymers and α-amino acids-synthesis, characterization, and in vitro release study”, Molecules 2015, 20(8), 14533-14551

 

E. Oledzka, P. Sliwerska, M. Sobczak, B. Kraska, W. Kamysz, G. Nalecz-Jawecki, W. Kolodziejski: “Peptide dendrimer functionalized with amphiphilic triblock copolymers: Synthesis and characterization”, Macromolecular Chemistry and Physics 2015, 216(12), 1365-1375

 

E. Oledzka, A. Sawicka, M. Sobczak, G. Nalecz-Jawecki, A. Skrzypczak, W. Kołodziejski: “Prazosin-conjugated matrices based on biodegradable polymers and α-amino acids-synthesis, characterization, and in vitro release study”, Molecules 2015, 20(8), 14533-14551

 

E. Oledzka, M. Sobczak, J. Kolmas, G. Nalecz-Jawecki: “Selenium-substituted hydroxyapatites/biodegradable polymers/pamidronate combination scaffold for the therapy of bone tumor”, International Journal of Molecular Sciences 2015, 16(9), 22205-22222

 

E. Oledzka, P. Horeglad, Z. Gruszczyńska, A. Plichta, G. Nałęcz-Jawecki, M. Sobczak: “Polylactide conjugates of camptothecin with different drug release abilities”, Molecules 2014, 19(12), 19460-19470

 

M. Sobczak, W. Kamysz, W. Tyszkiewicz, C. Dębek, R. Kozlowski, E. Olędzka, U. Piotrowska, G. Nalecz-Jawecki, A. Plichta, D. Grzywacz, E. Furtak: “Biodegradable macromolecular conjugates of citropin: Synthesis, characterization and in vitro efficiency study”, Reactive & Functional Polymers 2014, 83, 54-61

 

M. Sobczak, C. Debek, E. Olędzka, G. Nałecz-Jawecki, W. L. Kołodziejski, M. Rajkiewicz: „Segmented polyurethane elastomers derived from aliphatic polycarbonate and poly(ester-carbonate) soft segments for biomedical applications”, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 2012, 50(18), 3904-3913