Jesteś tutaj

Dr n. farm Monika Zielińska-Pisklak

 

Dr n. farm. Monika Agnieszka Zielińska-Pisklak 

 

    

Członkostwo w zespołach eksperckich

15 sierpnia 2014 - obecnie               Konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji aptecznej

 

                                                                Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych Województwa                                                                                 Mazowieckiego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

 

Posiadane dyplomy i stopnie naukowe

 

23 stycznia 2012 r.                             Specjalista w dziedzinie farmacji aptecznej

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 

 

10 grudnia 2008 r.                              Doktor nauk farmaceutycznych

 

Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, tytuł pracy: „Badania strukturalne wybranych antagonistów wapnia i β-adrenolityków metodą magnetycznego rezonansu jądrowego i modelowania molekularnego”

Promotor pracy:

prof. dr hab. I. Wawer (Zakład Chemii Fizycznej)

Recenzenci:

prof. dr hab. W. Kołodziejski (Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej),

prof. dr hab. Z. Chilmonczyk (Narodowy Instytut Leków).

 

 

4 września 2002 r.                              Magister farmacji, specjalność: farmacja przemysłowa

 

Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, tytuł pracy: „Oksydacyjne jodowanie teofiliny”

Promotor pracy:

prof. dr hab. L. Skulski (Katedra i Zakład Chemii Organicznej)

Recenzent:

prof. dr hab. B. Gutkowska (Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej).

 

 

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych

 

1 kwietnia 2017 - obecnie                                 Adiunkt

 

                                                                Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z                                                                           Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra i Zakład Chemii                                                                           Nieorganicznej i Analitycznej, Zakład Chemii Biomateriałów.

 

1 października 2008 - 31 marca 2017           Specjalista farmaceuta

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

 

 Kierowanie projektami badawczymi lub udział w takich projektach

 

1. Projekt Młodego Badacza (w ramach grantów dziekańskich): „Poszukiwanie nowych form polimorficznych 17β-estradiolu w celu poprawy jego biodostępności" (nr WUM: FW28/PM1/17), projekt realizowany w Zakładzie Chemii Fizycznej WUM (2017-2019).

Kierownik projektu: dr n. farm. Łukasz Szeleszczuk, wykonawca projektu: dr hab. n. farm Dariusz Maciej Pisklak, dr n. farm. Monika Zielińska-Pisklak.

 

2. Mini-grant studencki (w ramach grantów dziekańskich): „Analiza przejść fazowych piracetamu pod wpływem zwiększonego ciśnienia z wykorzystaniem spektroskopii NMR w ciele stałym i obliczeń DFT” (nr WUM: FW23/NM2/17), projekt realizowany w Zakładzie Chemii Biomateriałów WUM (2017-2018).

Kierownik projektu: Klaudia Matjakowska, opiekun naukowy: dr n. farm. Monika Zielińska-Pisklak.

 

3. Mini-grant studencki (w ramach grantów dziekańskich): „Zastosowanie spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego i wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją DAD i MS/MS w badaniach frakcji flawonoidowych uzyskanych z Desmodium adscendens” (nr WUM: FW23/NM2/12), projekt realizowany w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM (2012-2013).

Kierownik projektu: Aleksandra Dudziec, opiekun naukowy: dr n. farm. Monika Zielińska-Pisklak.

 

4. Projekt Młodego Badacza (w ramach grantów dziekańskich): „Badania jakościowe i ilościowe związków biologicznie czynnych zawartych w Desmodium adscendens” (nr WUM: FW23/PM2/11), projekt realizowany w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM (2011-2012).

Kierownik projektu: dr n. farm. Monika Zielińska-Pisklak,  opiekun naukowy: prof. dr hab. Wacław Kołodziejski.

 

5. Mini-grant studencki (w ramach grantów dziekańskich): „Jakościowa i ilościowa analiza flawonoidów i fenolokwasów zawartych w ekstraktach z Desmodium adscendens metodą HPLC- DAD, MS i NMR” (nr WUM: FW23/NM8/11), projekt realizowany w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM (2011-2012).

Kierownik projektu: Małgorzata Żak, opiekun naukowy: dr n. farm. Monika Zielińska-Pisklak.

 

Nagrody i wyróżnienia za działalność naukowo-badawczą

 

2018 r. - Nagroda Rektorska naukowa II stopnia: za publikację dotyczącą wykorzystania metod obliczeniowych i spektroskopowych w analizie polimorfizmu diosminy (wspólnie z Ł. Szeleszczukiem, D.M. Pisklakiem i I.Wawer).

 

2017 r. - Nagroda Rektorska naukowa II stopnia: za pracę dotyczącą nowatorskiego zastosowania techniki inversion recovery w analizie stałych form leków metodą 13C CP MAS NMR (wspólnie z D.M. Pisklakiem i Ł. Szeleszczukiem).

 

2017 r. - Nagroda Rektorska naukowa II stopnia: za publikację "13C NMR w fazie stałej najczęstszych substancji pomocniczych farmaceutycznych stosowanych w preparatach stałych leków, Część I i Część II" (wspólnie z D.M. Pisklakiem, Ł. Szeleszczukiem i I. Wawer).

 

2017 r. - Nagroda Rektorska dla pracowników inżynieryjno-technicznych: za udział w oryginalnych i twórczych badaniach naukowych metodą NMR, w tym współautorstwo pięciu oryginalnych prac naukowych. 

 

2016 r. - Nagroda Rektorska dla pracowników inżynieryjno-technicznych: za znaczący wkład w wykonywane w Zakładach Wydziału badania naukowe oraz w przygotowanie procesu dydaktycznego.

 

2015 r. - Nagroda Rektorska naukowa II stopnia: za pracę dotyczącą kompleksowych badań monokryształów pochodnych N‑acylohydrazonów o działaniu antymykobakteryjnym przy użyciu rentgenowskiej analizy strukturalnej, NMR w ciele stałym i metod obliczeniowych (wspólnie z E. Pindelską).

 

2015 r. - Nagroda Rektorska dla pracowników inżynieryjno-technicznych: za współautorstwo dwóch publikacji naukowych o wysokim współczynniku oddziaływania.

 

2014 r. - Nagroda Rektorska dla pracowników inżynieryjno-technicznych: za cykl 11 publikacji na temat roślin leczniczych i suplementów diety.

 

2003 r. - Nagroda Rektorska dla absolwentów: za pracę magisterską i studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym.

 

 

 Główne zainteresowania naukowe

 

Zastosowanie spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w roztworze i fazie stałej (ang. Nuclear Magnetic Resonance, NMR) oraz obrazowania NMR (ang. Magnetic Resonance Imaging, MRI),  w farmacji (link).

 

Modelowanie molekularne cząsteczek substancji leczniczych (Gaussian, Sybil, Castep) (link).

 

Badanie stabilności substancji leczniczych i substancji pomocniczych w różnych postaciach leku (link).

 

Zastosowanie polimerów w formulacji stałych postaci leków (szczególnie w postaciach o przedłużonym uwalnianiu substancji leczniczej) (link).

Izolacja i identyfikacja substancji bioaktywnych z roślin (link).

 

Wykaz artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej 

 

1. Ł. Szeleszczuk*, D. M. Pisklak, M. Zielińska-Pisklak. How does the NMR thermometer work? Application of combined quantum molecular dynamics and GIPAW calculations into the study of lead nitrate. Journal of Computational Chemistry, 2018, in press;

IF = 3.221, MNiSzW = 35

  

2. Ł. Szeleszczuk*, D. M. Pisklak, T. Gubica, K. Matjakowska, S. Kaźmierski, M. Zielińska-Pisklak. Application of combined solid state NMR and DFT calculations for the study of piracetam polymorphism. Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 2018, in press;

IF = 2,674, MNiSzW = 30

  

3. Ł. Szeleszczuk, M. Zielińska-Pisklak*, D. M. Pisklak. Structural studies of calcium channel blockers used in the treatment of hypertension - 1H and 13C NMR characteristics of nifedipine analogues. Magnetic Resonance in Chemistry, 2018, in press;

IF = 1,776, MNiSzW= 20

  

4. Ł. Szeleszczuk*, D. M. Pisklak, M. Zielińska-PisklakCan we predict the structure and stability of molecular crystals under increased pressure? First-principles study of glycine phase transitions. Journal of Computational Chemistry, 2018, 39, 1300-1306.

IF =  3,221, MNiSzW = 35

 

5. Ł. Szeleszczuk*, D. M. Pisklak, M. Zielińska-Pisklak, Does the choice of the crystal structure influence the results of the periodic DFT calculations? A case of glycine alpha polymorph GIPAW NMR parameters computations. Journal of Computational Chemistry, 2018, 39, 853-861.

IF =  3,221, MNiSzW = 35

  

6. Ł. Szeleszczuk, E. Jurczak, M. Zielińska-Pisklak*, J. Harwacki, D.M. Pisklak. Comparison of the analytical methods (solid state NMR, FT-IR, PXRD) in the analysis of the solid drug forms with low concentration of an active ingredient - 17-β-estradiol case. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2018, 149, 160-165.

IF = 2,831, MNiSzW = 35

   

7. Ł. Szeleszczuk*, D.M. Pisklak, M. Zielińska-Pisklak. Comment on "Trimorphs of a pharmaceutical cocrystal involving two active pharmaceutical ingredients: potential relevance to combination" by S. Aitipamula et al. CrystEngComm. 2009, 11, 1823. CrystEngComm, 2018, 20, 370-372.

IF= 3,304, MNiSzW = 35 

 

8. T. Baj*, W. Kukuła-Koch , Ł. Świątek, M. Zielińska-Pisklak, A. Adamska-Szewczyk, D. Szymczyk, B. Rajtar, M. Polz-Dacewicz, K. Skalicka-Woźniak, Phenolic profile, antioxidant activity and cytotoxic effect of extract from leaves of  Erythrochiton brasiliensis Nees & Mart. from different regions of Europe. Open Chemistry, 2017, 15(1), 380-388.

IF = 1,027, MNiSzW = 14

  

9. Ł. Szeleszczuk*, D.M. Pisklak, M. Zielińska-Pisklak, I. Wawer, Spectroscopic and structural studies of the diosmin monohydrate and anhydrous diosmin. International Journal of Pharmaceutics, 2017, 529(1-2), 193-199.

 IF = 3,649, MNiSW = 35.

  

10. D.M. Pisklak*, M. Zielińska-Pisklak, Ł. Szeleszczuk, Application of 13C NMR cross-polarization inversion recovery experiments for the analysis of solid dosage forms. International Journal of Pharmaceutics, 2016, 513, 538-542.

 IF = 3,994, MNiSW = 35.

  

11. L. Mazur*, K.N. Jarzębska, R. Kamiński, A.A. Hoser, A.Ø. Madsen, E. Pindelska, M. Zielińska-Pisklak, Crystal structures and thermodynamic properties of polymorphs and hydrates of selected 2‑pyridinecarboxaldehyde hydrazones. Crystal Growth & Design, 2016, 16, 3101-3112.

IF = 4,425, MNiSW = 40.

  

12. Ł. Szeleszczuk*, , M. Zielińska-Pisklak, I. Wawer, Effects of structural differences on the NMR chemical shifts in cinnamic acid derivatives: Comparison of GIAO and GIPAW calculations, Chemical Physics Letters, 2016, 653, 35-41.

IF = 1,860, MNiSW = 25.

  

13. D.M. Pisklak*, M. Zielińska-Pisklak, Ł. Szeleszczuk, I. Wawer, 13C solid-state NMR analysis of the most common pharmaceutical excipients used in solid drug formulations, Part I: Chemical shifts assignment. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2016, 122, 81-89.

IF = 3,169, MNiSW = 35.

  

14. D.M. Pisklak*, M. Zielińska-Pisklak, Ł. Szeleszczuk, I. Wawer, 13C solid-state NMR analysis of the most common pharmaceutical excipients used in solid drug formulations Part II: CP kinetics and relaxation analysis. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2016, 122, 29-34.

IF = 3,169, MNiSW = 35.

  

15. M. Zielińska-Pisklak*, D. Kaliszewska, M. Stolarczyk, A. Kiss, Activity-guided isolation, identification and quantification of biologically active isomeric compounds from folk medicinal plant Desmodium adscendens using high performance liquid chromatography with diode array detector, mass spectrometry and multidimentional nuclear magnetic resonance spectroscopy. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2015, 102, 54-63.

IF = 3,169, MNiSW = 35.

  

16. D.M. Pisklak*, M. Zielińska-Pisklak, Ł. Szeleszczuk, I. Wawer,13C cross-polarization magic-angle spinning nuclear magnetic resonance analysis of the solid drug forms with low concentration of an active ingredient-propranolol case. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2014, 93, 68-72.

IF = 2,979,  MNiSW = 35.

  

17. L. Mazur*, K.N. Jarzębska, R. Kamiński, K. Woźniak, E. Pindelska, M. Zielińska-Pisklak, Substituent and solvent effects on intermolecular interactions in crystals of N-acylhydrazone derivatives: Single-Crystal X-ray, Solid-State NMR, and computational studies. Crystal Growth & Design, 2014, 14, 2263 - 2281.

IF = 4,891, MNiSW=40.

  

18. M. Zielińska-Pisklak*, D.M. Pisklak, I. Wawer, Application of 13C CPMAS NMR for qualitative and quantitative characterization of carvedilol and its commercial formulations. Journal of Pharmaceutical Sciences, 2012, 5, 1763-1772.

IF=3,130, MNiSW=35.

  

19. M. Zielińska-Pisklak*, D.M. Pisklak, I. Wawer, 1H and 13C NMR characteristics of β-blockers. Magnetic Resonance in Chemistry, 2011, 5, 284-290.

 IF=1,437, MNiSW=20.

  

 

 

Wykaz artykułów opublikowanych w czasopismach z listy B MNiSzW

 

1. M. Bochnia*, A. Ernestowicz, Ł. Szeleszczuk, D.M. Pisklak, M. Zielińska-Pisklak. Rola inhibitorów kinazy syntazy glikogenu 3 (GSK3) w farmakoterapii chorób ośrodkowego układu nerwowego, Lek w Polsce, 2018, 2(321), 50-55.

MNiSzW = 4 

 

2. E. Nawrocka*, A. Kasiński, M. Zielińska-Pisklak, E. Olędzka, M. Sobczak. Kamptotecyna i jej pochodne Właściwości farmakologiczne, biodostępność oraz potencjał zastosowania w farmakoterapii. Lek w Polsce, 2018, 5(324), 5-11.

MNiSzW = 4 

 

3. A. Kasiński*, E. Nawrocka, M. Zielińska-Pisklak, E. Olędzka, M. Sobczak. 5-Fluorouracyl właściwości farmakologiczne oraz zastosowanie w terapii chorób nowotworowych i nienowotworowych. Lek w Polsce, 2018, 6/7(325/326), 36-42.

MNiSzW = 4 

 

5. P. Brola, M. Sroka, A. Woś, Ł. Szeleszczuk*M. Zielińska-Pisklak. Wykorzystanie karbamazepiny w farmakoterapii epilepsji. Gabinet Prywatnyin press.

MNiSzW = 5

 

6. F. Charuk*, K. Byk, E. Olędzka, M. Zielińska-Pisklak, M. Sobczak. Arginina właściwości farmakologiczne, metabolizm oraz zastosowanie w medycynie. Lek w Polsce, 2018, 10 (329), 6-11.

MNiSzW = 4

 

7. I. Lewandowska*M. Zielińska-Pisklak, Ł. Szeleszczuk, D.M. Pisklak, M. Sobczak. Nadciśnienie płucne – patofizjologia i leki wykorzystywane w terapii. Lek w Polscein press.

MNiSzW = 4

 

8. P. Jesionkowska, M. Zielińska-Pisklak*, Ł. Szeleszczuk, D.M. Pisklak, M. Sobczak. Serotonina – właściwości farmakologiczne, metabolizm, leki działające na układ serotoninergiczny i ich interakcje (zespół serotoninowy). Lek w Polsce, 2018, 10 (329), 40-46.

MNiSzW = 4

 

9. K. Matjakowska*, Ł. Szeleszczuk, M. Zielińska-Pisklak. Właściwości farmakologiczne leków oraz preparatów pochodzenia roślinnegoo działaniu nootropowym zastosowanie w farmakoterapii. Lek w Polsce, 2017, 6(313-314), 28-38.

MNiSzW = 4

 

10. G. Kucharyk, K. Matjakowska*, Ł. Szeleszczuk, M. Zielińska-Pisklak. Właściwości farmakologiczne i rola biologiczna koenzymu Q10. Lek w Polsce, 2017,5(312),14-18.

MNiSzW = 4

 

11. M.J. Kuras*, M. Zielińska-Pisklak*, A. Grabowska, A. Babraj, Ł. Szeleszczuk, D. M. Pisklak. Potas w organizmie człowieka rola, skutki nadmiaru i niedoboru, suplementacja. Lek w Polsce, 2017, 5(312), 20-24.

MNiSzW = 4

 

12. J. Harwacki*, M. Zielińska-Pisklak, D.M. Pisklak, Ł. Szeleszczuk. Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej (ODT) jako alternatywa dla tradycyjnych stałych postaci leku podawanych per os. Lek w Polsce, 2017, 4(311), 24-29.

MNiSzW = 4

 

13. E. Jurczak*, Ł. Szeleszczuk, D.M. Pisklak, M. Zielińska-Pisklak. Znaczenie zjawiska solwatacji w farmacji. Lek w Polsce, 2017, 5(312), 56-65.

MNiSzW = 4

 

14. M. Zielińska-Pisklak*, M. Kuras, A. Grabowska, A. Babraj, Ł. Szeleszczuk, D.M. Pisklak. Rola biologiczna żelaza i witaminy B12 objawy niedoboru, nadmiaru i suplementacja. Lek w Polsce, 2017, 4(311), 30-35.

MNiSzW = 4

 

15. E. Jurczak*, Ł. Szeleszczuk, D.M. Pisklak, M. Zielińska-Pisklak. Biodostępność leków doustnych czynnik warunkujący skuteczność terapii. Lek w Polsce, 2017, 3(310), 54-59.

MNiSzW = 4

 

16. G. Kucharyk*, Ł. Szeleszczuk, M. Zielińska-Pisklak. Hesperydyna właściwości farmakologiczne oraz jej zastosowanie w farmakoterapii. Lek w Polsce, 2017, 3(310), 6-14.

MNiSzW = 4

 

17. D.M. Pisklak*, Ł. Szeleszczuk, M. Zielińska-Pisklak. Zastosowanie spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) w fazie stałej w farmacji. Farmacja Polska, 2017, 73(2), 129-135.

MNiSzW = 8

 

18. G. Kucharyk, Ł. Szeleszczuk*, M. Zielińska-Pisklak. Właściwości farmakologiczne flawonoidów diosminy i diosmetyny oraz ich zastosowanie w farmakoteriapii żylaków kończyn dolnych. Lek w Polsce, 2016, 26 (307), 36-43.

MNiSW=4.

 

19. E. Jurczak*, Ł. Szeleszczuk, M. Zielińska-Pisklak. Estradiol - struktura, właściwości chemiczne, znaczenie fizjologiczne i rola w farmakoterapii. Gabinet Prywatny, 2016, 12, 34-38.

MNiSW=5.

 

20. M. Zielińska-Pisklak*, M. Kuras, Fitoterapia w stanach zapalnych ucha zewnętrznego (otitis externa).Lek w Polsce, 2016, 26 (304), 28-34.

MNiSW=4.

 

21. I. Podgórska, M. Kuras*, M. Zielińska-Pisklak. Daktyle – przekąska czy lek? Lek w Polsce, 2016, 26 (305), 42-46.

MNiSW=4.

 

22. M. Zielińska-Pisklak*. Właściwości farmakologiczne i zastosowanie tymianku pospolitego (Thymus vulgaris) w medycynie. Lek w Polsce, 2016, 26 (297), 51-56.

MNiSW=4.

 

23. M. Zielińska-Pisklak*. Bromelaina - rola enzymu proteolitycznego w leczeniu zapalenia zatok przynosowych. Terapia, 2015, 3 (319), 72-83.

MNiSW=5.

 

24. M. Kuras*, M. Zielińska-Pisklak. Ocena suplementacji chromem (III) u osób otyłych ze współistniejącą cukrzycą typu 2, przegląd literatury naukowej. Terapia, 2015, 6 (324), 57-63.

MNiSW=5.

 

25. A. Dudziec, M. Zielińska-Pisklak*. Właściwości farmakologiczne i zastosowanie porostu islandzkiego (Lichen islandicus) w medycynie. Terapia, 2015, 9 (328), 67-70.

MNiSW=5.

 

26. M. Kuras*, M. Zielińska-Pisklak, K. Perz, Ł. Szeleszczuk, Żelazo i cynk główne mikroelementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Lek w Polsce, 2015, 25 (288), 6-13.

MNiSW=4.

 

27. M. Zielińska-Pisklak*. Skuteczność aplikacji roztworów soli fizjologicznej i wody morskiej w leczeniu stanów zapalnych błon śluzowych górnych dróg oddechowych. Lek w Polsce, 2015, 25 (288), 15-20.

MNiSW=4.

 

28. D. Jurkiewicz*, M. Zielińska-Pisklak. Kompleksowe leczenie zapalenia zatok przynosowych. Terapia, 2014, 10, 7-11.

MNiSW=5.

 

29. A. Guzy, K. Wilczek, M. Zielińska-Pisklak*. Andrographis paniculata – królowa gorzkich ziół. Lek w Polsce, 2012, 22 (258), 19-24.

MNiSW=3.

 

Wykaz innych publikacji

 

1.  Zielińska-Pisklak M., Kuras M., Szeleszczuk Ł.  Rola biologiczna i wpływ suplementacji L-karnityną na masę ciała i poziom glukozy we krwi osób otyłych z cukrzycą typu 2 – przegląd literatury naukowej. Lek w Polsce, 2014, 24 (281), 27-32.

 

2. Zielińska-Pisklak M., Szeleszczuk Ł.,  Kuras M., Rola cynku i witaminy C we wspomaganiu układu odpornościowego. Lek w Polsce, 2013, 23 (271/272), 64-71.

 

3. Zielińska-Pisklak M., Szeleszczuk Ł., Młodzianka A. Rośliny o działaniu hipoglikemizującym. Lek w Polsce, 2013, 23 (269), 55-63.

 

4. Zielińska-Pisklak M., Szeleszczuk Ł. Rumianek lekarski – dlaczego warto go mieć w domowej apteczce? Lek w Polsce, 2013, 23 (269), 7-79.

 

5. Zielińska-Pisklak M., Kowalska V., Szeleszczuk Ł. Goryczka żółta – gorzkie lekarstwo nie tylko na niestrawność. Lek w Polsce, 2013, 23 (268), 55-60.

 

6. Szeleszczuk Ł., Zielińska-Pisklak M., Goś P. Propolis – panaceum prosto z ula. Lek w Polsce, 2013, 23 (266/267), 32-39.

 

7. Zielińska-Pisklak M., Szeleszczuk Ł., Młodzianka A. Bez czarny – domowy sposób nie tylko na grypę i przeziębienie. Lek w Polsce, 2013, 23 (266/267), 48-54.

 

8. Zielińska-Pisklak M., Szeleszczuk Ł., Młodzianka A. Perilla frutescens – niezwykłe właściwości pachnotki zwyczajnej. Lek w Polsce, 2013, 23 (264), 33-37.

 

9. Szeleszczuk Ł., Zielińska-Pisklak M., Wilczek K. Pelargonia – kariera niedocenianej rośliny ozdobnej. Lek w Polsce, 2013, 23 (263), 26-32.

 

10. Zielińska-Pisklak M., Szeleszczuk Ł.,  Wilczek K.  Dziewanna – starosłowiańska bogini wiosny. Lek w Polsce, 2013, 23 (263), 52-56.

 

11. Zielińska-Pisklak M., Szeleszczuk Ł. Pierwiosnek – nie tylko zwiastun wiosny, Lek w Polsce, 2013, 23 (261), 53-57.

 

12. Kowalska V., Wilczek K., Zielińska – Pisklak M. Verbena officinalis – niezwykłe właściwości pospolitej rośliny. Lek w Polsce, 2013, 23 (261), 40-44.  

 

13. Mróz P., Wilczek K., Żak M., M. Zielińska – Pisklak M. Chromatograficzne metody izolacji i oznaczania kwasów fenolowych. Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012, 6, 40-48.

 

14. Wawer I., Zielińska M., Trojanowski M. Zastosowanie NMR w fazie stałej w farmacji. Lek w Polsce, 2005, 15 (8), 5-12.

 

15. Dera M., Kwiatkowska B., Zielińska M., Sieradzki E. Zastosowanie tomografii NMR w badaniach doustnych postaci leku o modyfikowanym uwalnianiu. Badania pilotażowe. Farmacja Polska, 2005, 61 (7), 52-57.

 

16. Zielińska M. Trawa cytrynowa – nie tylko aromat! Lek w Polsce, 2005, 15 (10), 15-18.

 

 

Udział w konferencjach naukowych (link)

 

  

Działalność naukowo-dydaktyczna

  

 

Od 2018 r. - obecnie - Prowadzenie wykładów i seminariów z analizy i oceny żywności dla studentów III roku kierunku dietetyka, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

  

Od 2017 r. - obecnie - Prowadzenie ćwiczeń z analizy miareczkowej i instrumentalnej dla studentów II roku, Katedra Chemii Analitycznej i Biomateriałów, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny. 

  

Od 2015 r. - obecnie - Prowadzenie ćwiczeń z zastosowania jedno – i dwuwymiarowej spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w roztworze (1H, 13C i 15N) w badaniu substancji leczniczych dla studentów IV i V roku bloków specjalizacyjnych Farmacja Analityczna, Toksykologia Farmaceutyczna i Środowiskowa oraz Indywidualny Tok Studiów, Katedra Chemii Analitycznej i Biomateriałów, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

  

Od 2012 r. - obecnie - Prowadzenie wykładów z zastosowania spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w badaniu roślin i substancji z nich izolowanych dla studentów IV roku bloku specjalizacyjnego Farmacja Analityczna, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

  

2004 r. - 2006 r.  -  Prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych z chemii fizycznej dla studentów II roku, Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

  

2003 r. - 2004 r. - Prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych z farmacji stosowanej dla studentów III roku, Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

  

 

Opieka naukowa nad pracami magisterskimi / Promotorstwo prac licencjackich

  

 

2017/2018 r. - „Rola karotenoidów w procesach widzenia oraz zastosowanie w profilaktyce i leczeniu chorób narządu wzroku”, Arkadiusz Kosmatka, Kierunek Dietetyka, praca licencjacka, promotor.

  

2017/2018 r. - „Ocena właściwości antyoksydacyjnych wybranych kosmetyków metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego”, Agnieszka Kłos, Kierunek Analityka Medyczna, praca magisterska, opiekun naukowy.

  

2012/2013 r. - „Izolacja i identyfikacja wybranych związków fenolowych z Desmodium adscendens”, Katarzyna Wilczek, Kierunek Farmacja, praca magisterska, opiekun naukowy.

  

2011/2012 r. - „Izolacja oraz jakościowa i ilościowa analiza  związków flawonoidowych obecnych w ekstraktach  z Desmodium adscendens”, Aleksandra Dudziec, Kierunek Farmacja, praca magisterska, opiekun naukowy.

  

2010/2011 r. - „Jakościowe i ilościowe badania związków biologicznie czynnych zawartych w ekstraktach z Desmodium adscendens”, Małgorzata Żak, Kierunek Farmacja, praca magisterska, opiekun naukowy.

  

 

Recenzje prac magisterskich

  

 

2018 r. - „Polimorfizm piracetamu”, Klaudia Matjakowska (opiekun: dr Łukasz Szeleszczuk, promotor: dr hab. Dariusz Pisklak, Zakład Chemii Fizycznej, Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy)

  

2018 r. -Zawartość chromu we włosach dzieci zdrowych z centralnej i południowej Polski oraz dzieci z zespołem Phelan-McDermid wyznaczona metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w piecu grafitowym”, Natalia Bierezowicz (opiekun: dr Marzena Kuras, promotor: dr hab. Marcin Sobczak, Zakład Chemii Biomateriałów, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej)

  

2017 r. - „Porównanie składu pierwiastkowego włosów dzieci z zespołem Phelan McDermid i dzieci zdrowych wyznaczonego metodą optycznej emisyjnej spektrometrii ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej”, Anna Babraj (opiekun: dr Marzena Kuras, promotor: dr hab. Marcin Sobczak, Zakład Chemii Biomateriałów, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej)

  

2017 r. - „Zawartości manganu, miedzi, ołowiu i kadmu u dzieci z zespołem Phelan McDermid wyznaczone metodami atomowej spektrometrii absorpcyjnej”, Agata Grabowska (opiekun: dr Marzena Kuras, promotor: dr hab. Marcin Sobczak, Zakład Chemii Biomateriałów, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej)

  

2016 r. - „Określenie właściwości antyoksydacyjnych oraz profilu substancji aktywnych obecnych w pokrzywie z Europy i Ameryki Południowej”, Anna Bojska (opiekun: dr Katarzyna Zawada, promotor: prof. dr hab. Iwona Wawer, Zakład Chemii Fizycznej).

2016 r. - „Zawartość wybranych biopierwiastków, flawonoidów i sumaryczna polifenoli oraz właściwości antyoksydacyjne daktyli”, Justyna Duszyńska (opiekun: dr Marzena Kuras, promotor: prof. dr hab. Wacław Kołodziejski, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej).

  

2015 r. - „Oznaczanie w owocach daktylowca właściwego wybranych pierwiastków pełniących funkcje biologiczne”, Joanna Adamska (opiekun: dr Marzena Kuras, promotor: prof. dr hab. Wacław Kołodziejski, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej).

  

2014 r. - „Właściwości antyoksydacyjne kakao”, Joanna Baluch (opiekun: dr Katarzyna Zawada, promotor: prof. dr hab. Iwona Wawer, Zakład Chemii Fizycznej).

  

2014 r. - „Synteza i badanie polimerów z odwzorowanymi jonami cynku”, Karolina Perz (opiekun: dr Marzena Kuras, promotor: prof. dr hab. Wacław Kołodziejski, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej).

  

2013 r. - „Optymalizacja warunków ekstrakcji pyłków pszczelich pod kątem właściwości antyoksydacyjnych”, Ewelina Anna Ambroziak (opiekun: dr Katarzyna Zawada i dr Katarzyna Paradowska, promotor: prof. dr hab. Iwona Wawer, Zakład Chemii Fizycznej).

  

2012 r. - „Opracowanie wielopierwiastkowej metody WD XRF oznaczania pierwiastków w próbkach moczu i zastosowanie jej do poszukiwania markerów nowotworowych układu pokarmowego”, Anna Sawkojć (opiekun: dr Marzena Kuras, promotor: prof. dr hab. Wacław Kołodziejski, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej).

 

Recenzje publikacji w czasopismach naukowych

 

2018 r. - Molecules (7 artykułów), Phytochemistry Letters (1 artykuł), International Journal of Molecular Sciences (1 artykuł), Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine (1 artykuł), Marine Drugs (4 artykuły), Natural Product Research (1 artykuł)

  

2017 r. - Molecules (9 artykuły), Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology (1 artykuł), Problemy Kryminalistyki (1 artykuł), Journal of Evidence-Based and Complementary & Alternative Medicine (1 artykuł)

  

2016 r. - Molecules (5 artykułów), Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology (1 artykuł), Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (1 artykuł), International Journal of Food Engineering (2 artykuły).

  

2015 r. - Molecules (1 artykuł), Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (1 artykuł), Journal of Agricultural and Food Chemistry (1 artykuł), International Journal of Food Engineering (1 artykuł).

  

2014 r. - Molecules (1 artykuł).